Bietenjaar
v
Gebruik bietenstatistiek

Welkom op deze website

Tien jaar lang heeft het IRS een papierenversie van IRS-Bietenstatistiek geproduceerd. In IRS-Bietenstatistiek treft u de cijfers op het gebied van de suikerbietenteelt in Nederland. De omzetting naar een digitale, online versie is mede mogelijk gemaakt door het project 'KodA'. Sinds begin 2013 heeft de Agrarische Dienst van Suiker Unie het beheer van Bietenstatistiek overgenomen omdat vrijwel alle gegevens van Suiker Unie afkomstig zijn.

Veel kijk/zoekplezier en mocht u nog vragen, opmerkingen hebben of specifieke informatie zoeken die niet beschikbaar is in Bietenstatistiek, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, zie onderaan.


Handleiding

Klik op een blauwe balk om een bepaald hoofdstuk te openen. Maak een keuze uit een onderwerp. Bovenin de linkerkolom kunt u het jaar veranderen. In de meeste tabellen kunt u vervolgens ook nog op de rij of kolom klikken. U krijgt dan een grafiek te zien.

 

Wanneer zijn gegevens beschikbaar 

Wij proberen de beschikbare gegevens bekend te maken wanneer deze beschikbaar zijn. Echter, teelttechnische gegevens van 2013, die uit Unitip gehaald moeten worden, komen pas in de loop van 2014 beschikbaar.

Bronnen
Voor de samenstelling van de IRS bietenstatistiek is onder andere gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de databank van Unitip Registratie. Het aantal percelen hierin is te zien in de tabel in hoofdstuk 1. Vanaf 2006 is gebruik gemaakt van een digitale manier van registreren door de telers. Het aantal incomplete registraties was vanaf dat moment groter, maar zal in de toekomst naar verwachting weer afnemen. Meer informatie over Unitip kunt u vinden op de website van Suiker Unie.

Agrarische Dienst, Suiker Unie
 

 
Disclaimer: ©2009 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.
Disclaimer: ©2008 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.